Ilmalämpöpumpun asennustyö - Vivax

Ilmalämpöpumpun asennus on luvanvaraista ammattityötä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES ylläpitää rekisteriä sekä asentajista että asennustoimintaa harjoittavista yrityksistä. Huolellisen asennustyön merkitys ilmalämpöpumpun toiminnalle ja elinkaaren pituudelle on huomattava.

Ilmalämpöpumpun asentaja tai myyjä toimii usein myös ilmalämpöpumppujärjestelmän suunnittelijana, eli ehdottaa tai suoraan valitsee asennuspaikat laitteille sekä suosittaa mielestään sopivaa laitemallia. Käytännössä näin toimitaan etenkin kotitalouslaitteiden kanssa, ja onkin selvää, että näin asentajan/myyjän ammattitaidon ja muiden intressien merkitys korostuu ilmalämpöpumpun hankintaprosessin aikana. Vivax jälleenmyyjät ovatkin valikoituneita alan taitajia, joilta löytyy tietoa ja taitoa lämpöpumppujen monien erilaisten mallien mahdollisuuksista tuoda käyttäjälle mukavuutta ja säästöjä.

Vivax ilmalämpöpumpun asennus

Mitä ilmalämpöpumpun asennukseen kuuluu ja kauanko se vie aikaa

Seinämallisen ilmalämpöpumpun asennus omakoti- tai rivitaloasuntoon kestää vähintään viisi tuntia ja toisaalta normaalin työpäivän pituus yleensä riittää. Asennukseen kuuluu myös käytönopastuksen antaminen, jotta käyttäjä osaa ottaa uuden ilmalämpöpumpun ominaisuuksista kaiken hyödyn irti.

Koska ilmalämpöpumpun hankinnalla tavoitellaan säästöä lämmityskustannuksiin, on ilmalämpöpumpun myyjällä ja asentajalla suuri vaikutus ja vastuu onnistuneeseen lämpöpumpppuhankintaan. Tärkeintä on löytää luotettava ammattilainen jonka tavoite ei ole ainoastaan selviytyä asennuksesta mahdollisimman nopeasti. Joskus kuitenkin lämpöpumpun hankintaa kilpailutetaan niin kovasti, että lopulta tulee hankituksi halvin perusasennuspaketti eli kaikkein helpoimmin asennettava ilmalämpöpumppu ja -malli ja lisäksi se asennetaan helpoimpaan mahdolliseen paikkaan.

Vivax ilmalämpöpumppumallisto mahdollistaa mitä moninaisimpia ratkaisuja lämpöpumppujen hyödyntämiseksi todella suureen osaan talon lämmitystarpeesta, Niinpä hyvään asennustapahtumaan kuuluukin huolellinen paneutuminen taloon parhaiten sopivaan lämpöpumppumalliin ja etenkin asennuspaikkaan. Käytön opastukseksi ei riitä se, miten kaukosäädintä painetaan, vaan talon muutkin lämmönlähteet on huomioitava tarvittavine säätömuutoksineen.

Työn osuudesta on mahdollisus kotitalousvähennykseen. Huolellinen Vivax asentaja jättää tai toimittaa postissa asennuspöytäkirjan joka toimii takuutodistuksena ja josta on löydettävissä asentajan ja myyjäliikkeen yhteystiedot mahdollisia myöhempiä huoltopyyntöjä tai kysymyksiä varten.

Lämmitys- ja viilennysratkaisut julkisiin kohteisiin

Vivax ilmalämpöpumppumallistossa on suosittujen kotitalousmallien lisäksi erittäin kattava valikoima ilmalämpöpumppuja liike- ja toimistorakennusten sekä muun julkisen sektorin lämmitys- ja viilennystarpeisiin. Erilaiset vanhusten hoitokodit ja muut palveluasumisen muodot ovat tänä päivänä alkaneet vaatia miellyttävää ja turvallista lämpötilaympäristöä jo lähes perusturvaan kuuluvaksi. Tämän kaltaisiin kohteisiin Vivax Multi-mallisto on erityisen suosittu. Myös teollisuus- varasto- ja tuotantotiloihin löytyy Vivaxin mittavasta varastomallistosta aina sopivat laitteistokokonaisuudet. Nämä kohteet mitoittaa ja suunnittelee joko erillinen LVI-suunnittelija tai ammattitaitoinen Vivax jälleenmyyjä mahdollisesti maahantuojan suunnittelupalvelua hyväksi käyttäen. Tämän kaltaisissa hankinta- ja asennusprosesseissa palvelemme teitä mielelämme.